Det har vi opnået!

Vi har et stort ønske om at bidrage til en mere bæredygtig fremtid gennem produktudvikling og løbende forbedringer. Det er en opgave, man aldrig bliver færdig med, men vi glæder os over alle tiltag, der trækker i den rigtige retning: 

  • Med køb af GoO (Guarantees of Origin) elektricitet kan vi dokumentere, at al den el, vi bruger, stammer fra vedvarende energikilder.
  • I dag er al elektricitet i Odense Gruppen baseret på vandkraft og er dermed CO2- reducerende.
  • Vi er certificeret efter internationale standarder inden for fødevaresikkerhed BRC og IFS
  • Vores medarbejdere deltager i Orkla e-learning programmer, som bl.a. omfatter anti-korruption, IT-sikkerhed og varetagelse af personlige oplysninger.
  • Vi har partnerskabsaftale med Jobcenter Odense og fungerer som virksomhedscenter for arbejdsledige borgere.
  • Vi anvender i dag udelukkende RSPO godkendt palmeolie.
  • Vi er UTZ certificeret (kakao).