Bæredygtighed er vigtig for ODENSE-gruppen

Vi vil tage vores del af ansvaret og bidrage til at løse de globale og lokale udfordringer med hensyn til sundhed og bæredygtighed. Det gør vi helt konkret inden for 5 områder:

  • Sundhed og ernæring
  • Fødevaresikkerhed
  • Indkøb
  • Miljø
  • Mennesker og samfund
Vores holdning
"Vi tager ansvar for, hvordan vi som virksomhed påvirker samfundet omkring os, og vil gerne bidrage til en mere bæredygtig fremtid gennem produktudvikling og løbende forbedringer. Vores principper er baseret på respekt for mennesker og miljø og muligheden for at skabe værdi for os selv og samfundet omkring os. Vi er ydmyge over for opgaven og har den indstilling, at vi aldrig bliver færdige, men altid kan gøre det bedre."

 

Sundhed og ernæring

Csr -baeredygtighed -sundhedernaeringSelvom vores produkter handler mere om ren nydelse end sundhed, tager vi ansvar for at udvikle produkter, som bidrager til sundere alternativer.

Det sker bl.a. gennem udvikling af helt nye produkter eller sundere alternativer i de produktkategorier, som vi arbejder med.

Vi søger også at inspirere forbrugerne til mere sundhedsrigtige løsninger, hvad enten de møder os i butikken, hos bageren eller i vores online univers.

God information er en forudsætning for at kunne tage bevidste valg i butikken. Derfor beskæftiger vi os med at gøre det nemt at se, hvad vores produkter indeholder ved hjælp af tydelig produktinformation.

Fødevaresikkerhed

Vores ambition er at være på niveau med de bedste virksomheder i verden inden for fødevaresikkerhed, og vi arbejder hver eneste dag med at sikre fødevaresikkerhed gennem hele værdikæden, fra dyrkning af råvarerne til produktet havner på butikshylden.

Vi følger dels koncernens egen standard for fødevaresikkerhed, Orklas OFSS, og dels internationale certificeringsordninger inden for fødevarer, BRC og IFS.

For hver eneste råvare og emballage, vi anvender, laves en risikovurdering og kontrol, både af produktet og den virksomhed, der fremstiller det. Vores leverandører udvælges på baggrund af Orklas leverandør-godkendelsessystem. På selve produktet udfylder leverandøren et ark med alle informationer om eller emballagen. Disse oplysninger kontrolleres af vores kvalitetsafdeling, før de bliver endelig godkendt.

 

 

Indkøb

Vi tilstræber, at vigtige landbrugsprodukter, animalske produkter og emballager skal være bæredygtigt produceret.

Odense Marcipan er RSPO certificeret og bruger udelukkende bæredygtig palmeolie i vores produkter. Med RSPO-certificeringen støtter vi samtidig bæredygtig og gennemsigtig produktion af palmeolie gennem hele forsyningskæden.

Ved Bæchs Conditori er æg fra burhøns helt udfaset i kageproduktionen, og ved Odense Marcipan er vi i mål med udfasningen inden for kort tid.

Vi sikrer, at vores leverandører håndterer sociale og miljømæssige udfordringer, således at vi kan forhindre børne- og tvangsarbejde samt overholde alle krav til menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og antikorruption.

Miljø

Vi arbejder målrettet på at mindske CO2 udslip og reducere fødevarespild, vand- og energiforbrug.

Vi køber udelukkende GoO (Guarantees of Origin) elektricitet. Vi kan derfor dokumentere, at al elektricitet i Odense Gruppen er baseret på vedvarende energi (vandkraft) og dermed er CO2-reducerende.

Vi har etableret genindvinding af varme i dele af fabrikken og gennemført tiltag, der udnytter råvarerne bedre og reducerer spild af mandler, kerner samt produktspild i fabrikken. Råvarer, som vi ikke kan genanvende selv, bliver solgt til dyrefoder.

Mennesker og samfund

Csr Baeredygtighed Mennesker

Vi arbejder for at skabe gode, trygge arbejdspladser karakteriseret ved respekt og omtanke, lige muligheder, medarbejderudvikling og -involvering. Det er også vigtigt for os at bygge en stærk kultur, hvor medarbejderne respekterer de fælles retningslinjer og engagerer sig i at være en del af en bæredygtig virksomhed. 

Csr -baeredygtighed -mennesker -altVi har årlige medarbejdersamtaler med alle ansatte, og vi er i gang med at implementere en certificeret standard for OEHSS 
(Orklas miljø-, sundheds- og sikkerhedsstandard) på vores fabrikker.

Vi har etableret grupper af sundhedsambassadører, som arbejder for at fremme sundhed og trivsel, og vi har et klart mål om at sikre lavt sygefravær og ingen ulykker.

I samarbejde med Jobcenter Odense har Odense Marcipan etableret et virksomhedscenter. Formålet er at hjælpe arbejdsledige borgere tilbage til arbejdsmarkedet via praktik- og jobafklaringsforløb i virksomheden. Odense Marcipans udvalgte mentorer hjælper praktikanterne med de faglige, praktiske og sociale udfordringer under praktikforløbet.